Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Marketingová strategie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13YMS KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět předpokládá základní znalosti z hlavních ekonomických disciplín, především marketingu, mikroekonomie a makroekonomie. Prohlubuje marketingový mix, shrnuje poznatky nutné k práci v oblasti marketingových strategií. Obsahem je marketingový průzkum trhu - příprava a realizace, zpracování dat, interpretace údajů. Marketingová komunikace - výběr komunikační strategie, osobní a neosobní forma komunikace. Marketingová strategie firem poskytujících služby. Mezinárodní marketing - navrhování strategií pro mezinárodní trhy, mezinárodní marketingové prostředí, rozhodování jak vstoupit na mezinárodní trh, specifika a vývojové trendy internacionálního marketingu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23349705.html