Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Mikroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13MI Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět zahrnuje výklad základních kategorií a souvislostí trhu, fungování dílčích trhů (trhů statků a služeb, trhu výrobních faktorů). Analyzuje chování spotřebitele s využitím teorie mezního užitku a indiferenční analýzy. Významnou část kurzu představuje teorie firmy, zahrnující analýzu produktu, nákladů a příjmů firmy. Umožňuje porozumět fungování dokonale konkurenčního a nedokonale konkurenčního trhu. Předmět vytváří předpoklady pro studium navazujících aplikovaných ekonomických předmětů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat základní mikroekonomické znalosti pro uplatnění v praktických podnikových disciplínách.

Studijní materiály:

Macáková L. a kol., Mikroekonomie (základní kurz), Slaný, Melandrium, 1995 (4. vydání), Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomie, Praha, Svoboda, 1991 (2. vydání 1995)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23342805.html