Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomika v dopravě a telekomunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13EDT Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Předmět se zabývá analytickým a syntetickým pohledem na ekonomickou činnost jak výrobního podniku, tak i podniku služeb. Pozornost je věnována zejména těm částem, které budoucí inženýr, technolog nebo manažer upotřebí v rozhodovacím procesu. Vychází se z majetkové a finanční struktury podniku. Charakterizuje se opotřebení, doby životnosti a jejich výpočet, význam odpisových metod a jejich kvantifikace. Vymezuje se pojem zásob a jejich optimalizace. Dále je uvedena nákladová analýza a kalkulace nákladů a problematika tržeb a zisku podnikatelských aktivit. Je probrána struktura podnikatelského plánu, podnikatelské záměry a projekty, dlouhodobé financování a úvěrování, taktika zahájení podnikatelských aktivit, finanční zdroje a fáze růstu podniku.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopit fungování podniku z hlediska technologických, ekonomických a organizačních vazeb.

Studijní materiály:

Duchoň, B., Ekonomika a management podniku, Praha, ČVUT, 1994,, Duchoň, B., Management malého podniku, Praha, ČVUT, 1995,, Eisler, J., Úvod do ekonomiky dopravy, Praha, CODEX Bohemia, 1997,, další literatura česká a cizojazyčná bude nabídnuta podle zájmu posluchačů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23341005.html