Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programovací jazyk C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11YPJC KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je programovací jazyk C. Kromě základních rysů jazyka (datové typy, syntaxe, příkazy) budou probírány přehledově některé knihovní funkce, důraz bude kladen na práci s podprogramy, ukazateli a řetězci. Druhá polovina semestru bude zaměřena na implementaci abstraktních datových typů (fronta, zásobník, spojový seznam) a zvládnutí programovacích technik (třídění, řazení, hledání) v jazyce C.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23329205.html