Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrostatická čerpadla a převody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121042 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Energetické stroje a zařízení. Studenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Předmět umožní studentům komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrostatických čerpadel. Dále se studenti seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických převodů, jejich vlastnostmi, konstrukcí a jejich aplikacemi v praxi.

Požadavky:

Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů.

Osnova přednášek:

hydrostatická čerpadla, definice a rozdělení čerpadel, základní parametry hydrostatických čerpadel, rozdělení HSČ, princip činnosti a přenos energiev HSČ, vliv vlastností kapaliny na práci HSČ, charakteristiky HSČ, oblsti použití HSČ, provozní problematika HSČ, vlastnosti a konstrukční provenení čerpadel s kmitavým pohybem pracovního cyklu (čerpadla pístová a membránová), vlastnosti a konstrukční provedení čerpadel s rotačním pohybem prvku .....

Osnova cvičení:

Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy teorie, konstrukce a provozu hlavních hydrostatických čerpadel a hydraulických převodů.

Studijní materiály:

Varchola, M.: Objemové-hydrostatcké čerpadlá, STU, Bratislava, 2003

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla, Skriptum, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladetelství ČVUT, 2009. 139 s. ISBN 978-80-01-04383-7

Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2318806.html