Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čerpadla pro energetiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121050 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Jaderná energetická zařízení. Studenti se sznámí se základní problematkou provozu čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrodynamických čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin v energetice.

Požadavky:

Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.

Osnova přednášek:

Základní fyzikální vlastnosti kapalin. Rozdělení hydraulických strojů. Hydraulický systém a jeho základní prvky. Hydrodynamická čerpadla a jejich charakteristiky. Hydrodynamická čerpadla v energetice. Základy fyzikální podobnosti a její aplikace v oboru hydrodynamických čerpadel. Zásady projektování sacího a výtlačného řadu potrubních systémů. Typické závady čerpacích zařízení. Vývojové tendence v oboru čerpadel pro energetiku.

Osnova cvičení:

Řešení příkladů týkajících se přednášeného tématu.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy teorie, konstrukce a provozu hlavních typů hydrodynamických čerpadel používaných v energetice.

Studijní materiály:

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009

Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce sv. 70, SNTL, Praha, 1992

Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2316906.html