Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Filozofie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B16FIL ZK 2 2+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice. Rozebírá se dnes aktuální postmoderní filosofie i její vztah k alternativnímu poznání.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16FIL

Požadavky:

Zájem, jinak bez předběžných požadavků

Osnova přednášek:

1.Filozofie a filozofování. Pojem filozofie. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.

2.Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché) dříve a dnes, hylozoismu a redukcionismu. Pojetí duše.

3.Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).

4.Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.

5.Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.

6.Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes.

7.Atomismus a přírodní věda. Otázky determinismu.

8.Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.

9.Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.

10.Paradox lháře a jeho novodobé obměny.

11.Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?

12.Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.

13.Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.

14.Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Dnešní skepticismus.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005

2. Capra, F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2307006.html