Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z automatického řízení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2376017 Z 0 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Kombinační a sekvenční logika, programovatelné automaty, statické a dynamické charakteristiky, typy systémů, řešení diferenciálních rovnic, modelování, analýza systémů, zpětnovazební řídicí systémy, stabilita lineárních sytémů, přenos, PID regulátory, dvou-polohové regulátory, návrh řídicího systému, analýza ve frekvenční oblasti, ladění regulátorů.

Požadavky:

viz http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12110/ar/ar/

Osnova přednášek:

Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.

Osnova cvičení:

pouze seminář

Cíle studia:

prohloubení znalostí studentů v automatickém řízení

Studijní materiály:

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Hofreiter, M.: Příklady z automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Zítek, P.: Automatické řízení pro bakaláře. Skriptum, ČVUT v Praze, 2009, dotisk 2012

Poznámka:

info viz www.fs.cvut.cz/ar

Další informace:
www.fs.cvut.cz/ar vlab.fsid.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2286806.html