Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce a modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B36KAM KZ 3 1+2s
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět Konstrukce a modelování poskytuje úvod nejen do základních postupů modelování v 2D, ale především do pokročilého 3D modelování, včetně možností programového přizpůsobování; výukovou platformou jsou návrhové systémy CAD.

Požadavky:

http://y36kam.blogspot.com/

Osnova přednášek:

1. Přehled systémů pro 2D a 3D modelování

2. 2D vs. 3D modelování, vazba na vizualizaci

3. Přesné kreslení v inženýrských systémech

4. Konstrukce systémů CAD, CAD systémy jako databáze

5. Základy programování pro 2D CAD

6. Základy modelování ve 3D

7. Objemové vs. plošné modelování

8. Parametrické modelování

9. Modelování sestav ? prostorové vazby

10. Pokročilé prostorové vazby, kinematika

11. Generování 2D dokumentace ze 3D modelu

12. Základy programování v systému s 3D-modelářem

13. Programování pro 3D CAD

14. REZERVA

Osnova cvičení:

1. Prostředí 2D CAD systému, příkazy, základní pojmy

2. Typy entit, hladiny, souřadné soustavy

3. Přesné kreslení, bloky a externí reference

4. Vztah grafických objektů, negrafických informací a databáze

5. Jednoduchý program pro 2D CAD systém

6. Prostředí 3D CAD systému, ovládání, základní pojmy

7. Modelování těles

8. Parametrizace

9. Modelování sestav I 10. Modelování sestav II, kinematika

11. Generování 2D dokumentace ze 3D modelu

12. Úvod do programování pro 3D CAD systém

13. Jednoduchý program pro 3D CAD systém

14. REZERVA

Cíle studia:

Předmět Konstrukce a modelování poskytuje úvod nejen do základních postupů modelování v 2D, ale především do pokročilého 3D modelování, včetně možností programového přizpůsobování; výukovou platformou jsou návrhové systémy CAD.

Studijní materiály:

[1] Kunwoo Lee, Principles of CAD/CAM/CAE, Prentice Hall, 1999.

[2] Frederick E Giesecke, Engineering Graphics, Prentice Hall, 2004.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228419500705.html