Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Administrace databázových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B36DBA Z,ZK 4 2+2s
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je zaměren na instalaci a konfiguraci databázových systémů. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si práci se systémy Oracle (komerční stroj pro velké databáze) a PostgreSQL (systém pro menší a středně velké databáze šířený jako Open Source).

Diskutovaná témata: instalace, architektura systému, konfigurace, vytvoření databáze, běžná údržba (datové struktury, uživatelé, práva,...), zálohováni a obnova dat, laděni výkonu.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou na: http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36DBA/

Předmět předpokádá základní a pasivní znalost principů relačních databází, jazyka SQL a také principů operačních systémů (virtuální, fyzická paměť, adresní prostor, stránkování, víceuživatelský přístup, souborový systém, synchronizace,...).

Zápočet bude udělen na základě pohovoru o přednášených a cvičených tématech doplněného ukázkami práce s diskutovanými nástroji.

Zkouška bude provedena formou pohovoru.

Osnova přednášek:

- architektura DB systému z hlediska požadavků a nároků na zdroje operačního systému, zavedení pojmů

- instalace systému a instalace databáze

- start, zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace za běhu

- úkoly databázového administrátora

- fyzická a logická struktura databáze

- datové struktury a možnosti jejich konfigurace

- správa uživatelů, rolí, uživatelské profily a další prostředky zvýšení bezpečnosti

- podpora a konfigurace národních zvyklostí (kódování, řazení, zobrazování)

- možnosti výměny dat mezi db systémy (export, import, a další)

- zálohování - principy, možnosti

- obnova systému (recovery)

- ladění výkonu - možnosti

- ladění výkonu - vyrovnávací paměť

- ladění výkonu - datové struktury, aplikace

Osnova cvičení:

- seznámení s prostředím - program, požadavky

- příprava na instalaci - příprava operačního systému

- instalace systému

- architektura DB systému z hlediska adminstrátora

- základní a pokročilé nástroje pro administraci

- vytvoření databáze

- start/zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace, možnosti konfigurace za běhu

- fyzická a logická struktura databáze

- typické činnosti adminstrátora - správa datových struktur

- typické činnosti administrátora - správa uživatelů, rolí, profilů, bezpečnost

- zálohování a obnova systému - možnosti a prostředky

- ladění výkonu možnosti a prostředky - vyrovnávací paměť

- ladění výkonu možnosti a prostředky - datové struktury, operační systém, aplikace

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Elektronická dokumentace aktuálních verzí SŘBD Oracle a PostgreSQL.

2. Elektronická verze přednášek.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228419454905.html