Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v jazyku C++

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B36PJC Z,ZK 4 2+2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a umějí zapsat jednoduché programy v jazyku Java. Postupně jsou probrány datové typy jazyka C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Na příkladech je ilustrováno použití objektově orientovaných prostředků při implementaci datových abstrakcí a dynamických datových struktur. Ze standardní knihovny je věnována pozornost prostředkům pro práci s datovými proudy.

Požadavky:

Vypracování semestrální práce a dosažení požadovaného počtu bodů.

Vizte též http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36PJC/

Osnova přednášek:

1. Základní rysy jazyka C++

2. Deklarace, výrazy, příkazy

3. Pole a ukazatele

4. Funkce

5. Struktura programu, výjimky

6. Třídy a objekty I

7. Dynamické proměnné, datové struktury

8. Třídy a objekty II

9. Datové proudy

10. Dědičnost, dynamicky vázané metody

11. Abstraktní třídy

12. Polymorfní datové struktury

13. Stručně o zbývajících rysech jazyka (šablony, prostory jmen)

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Vývojové prostředí, ukázky programů

2. Test (výrazy a příkazy Javy), zadání semestrální práce

3. Jednoduché typy, výrazy a příkazy

4. Pole a ukazatele

5. Funkce

6. Funkce, struktura programu

7. Test

8. Třídy a objekty, datové struktury

9. Datové struktury

10. Třídy a objekty II

11. Datové proudy

12. Dědičnost

13. Abstraktní třídy

14. Polymorfní datové struktury

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.

2. Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Typ cvičení: s, c, p

Prerekvizity: X36ALG

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228419022905.html