Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B36PSI Z,ZK 5 2+2s
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků.

Požadavky:

http://dsn.felk.cvut.cz

Laboratorní cvičení, zpracování semestrálního projektu, absolvovaný test.

Osnova přednášek:

1. Vícepočítačové systémy, formy distribuce, modely distribuovaného výpočtu

2. Komunikační systém, přepojování a sdílení kanálů, optimalizace toků, kapacit a topologie

3. Architektura vrstev ISO, řešení využívaná fyzickou a linkovou vrstvou

4. Síťová vrstva. Metody a mechanismy směrování. Datagram, virtuální kanál

5. Řízení toku v uzlech sítě a v koncových zařízeních

6. Sdílení přenosového média, sběrnicové a kruhové systémy

7. Transportní vrstva. Přenos zpráv, transportní multiplex. Protokoly TCP a ISO IP4

8. Protokoly Internetu - IP, RIP, OSPF, UDP, TCP, DNS

9. Relační vrstva. Řízení spojení, synchronizace

10. Prezentační vrstva. Reprezentace dat ASN.1 a XML, komprese

11. Kryptografická ochrana přenosu, virtuální privátní sítě

12. Síťové aplikace Internetu. Aplikační rozhraní ISO.

13. Programování distribuovaných aplikací - OSF RPC, Java RMI

14. Programování distribuovaných aplikací - OMG CORBA, Java IDL, .Net SOAP

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zčásti seminární, zaměřená na prohloubení znalostí, zčásti praktická, zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

1. Komunikace v síti TCP/IP, programové rozhraní BSD Sockets, zadání semestrálních projektů

2. Lab - Jednoduchá aplikace TCP

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě

4. Lab - Implementace okénkového schématu v UDP

5. Efektivita linkových protokolů, modely průchodnosti

6. Lab - konzultace semestrálního projektu

7. Směrovací algoritmy - Dijkstra, Bellmann-Ford. Floyd, RIP, OSPF

8. Lab - Návrh a konfigurace přepojovací sítě IP

9. Technologie RPC - Sun RPC, XDR, .Net SOAP.

10. Lab - Jmenná služba, konfigurace DNS

11. Síťová komunikace v jazyce Java, OMG CORBA. Test

12. Lab - jednoduchá aplikace v prostředí OMG CORBA

13. Služby OMG CORBA

14. Vyhodnocení projektů, zápočet

Cíle studia:

Základní seznámení s technologiemi počítačových sítí, především 2.-4. vrstvou OSI modelu. Součástí výuky je získání praktických zkušeností s konfigurací počítačové sítě a programování síťových aplikací.

Studijní materiály:

1. Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001

2. Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení. ES ČVUT 2000

3. Tanenbaum A.: Computer Networks, 3rd edition. Prentice-Hall 1996

4. Stevens A.: Programování sítí operačního systému Unix.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Typ cvičení: l, p

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228418624705.html