Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Algoritmizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B36ALG KZ 5 2P+2S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty sestanovat algorimy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku Java. Jádrem jsou data, typy, výrazy a příkazy demonstrované v programovacím jazyce Java, základy programovacích technik a datové abstrakce. Předmět se nezabývá hardwarem, telekomunikacemi ani jinými jazyky či asemblery.

Požadavky:

Pro zápočet: vypracování semestrální práce a získání potřebného počtu bodů.

Podrobnosti o předmětu na stránce podpory http://service.felk.cvut.cz/courses/X36ALG/

Osnova přednášek:

1. Algoritmy, programy a programovací jazyky

2. Proměnné a výrazy

3. Řídící struktury

4. Procedury a funkce

5. Rozklad problému na podproblémy

6. Pole

7. Třídy a objekty I

8. Soubory

9. Textové soubory

10. Složitost algoritmů

11. Třídy a objekty II

12. Spojové struktury

13. Datové abstrakce

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s počítačovou učebnou

2. Reprezentace dat v počítači

3. Proměnné, výrazy, přiřazení, vstup a výstup

4. Větvení

5. Cykly

6. Procedury a funkce

7. Pole

8. Řetězce a další třídy

9. Rekurze

10. Soubory

11. Složitost algoritmů

12. Datové struktury

13. Datové struktury

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Horton, I.: Beginning Java 2, 2nd edition, Wrox Press Inc, 1999

2. Herout, P.: Učebnice jazyka Java. Kopp, Č. Budějovice, 2000, s. 350

3. Virius M.: Java pro zelenáče. Noecortex, Praha, 2001, s. 240

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Typ cvičení: s, c

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228417447505.html