Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroelektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141093 Z,ZK 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Lukáš Novák
Přednášející:
Lukáš Novák, Stanislava Papežová
Cvičící:
Lukáš Novák, Zdeněk Novák, Stanislava Papežová
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů, vstupní a výstupní obvody - napěťové a proudové přizpůsobení, D/A a A/D převodníky, kódování, komunikační linky a protokoly, elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku, aplikace mikroprocesorových systémů

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.

Osnova přednášek:

1. Základní typy logických obvodů a jejich vlastnosti. Kombinační logika.

2. Sekvenční logika, asynchronní a synchronní log. obvody, registry, čítače a časovače. Programovatelné logické obvody.

3. Architektura mikroprocesorových systémů, CPU, registry, paměti. Reprezentace čísel v mikroprocesorových systémech, kódování.

4. Vstupní/výstupní obvody mikroprocesoru, napěťové a proudové přizpůsobení signálů. Ochrana proti přepětí, galvanické oddělení, elektromagnetická kompatibilita

5. D/A a A/D převodníky. Proudová smyčka. Komunikační linky (RS232, RS484, RS422, CAN) a protokoly, IrDA přenos signálu.

6. Elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku.

7. Aplikace mikroprocesorových systémů

Osnova cvičení:

Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody - ukázka

Výkonové výstupy elektronických obvodů. Optron, relé, SSR.

Analogové vstupy a výstupy μP systémů

Programovatelné relé, PLD Easy relé, Siemens LOGO

Konverze úrovní, komparátor, tvarování signálu, časovač

Měřící ústředny na bázi PC-lab karet LabView

Cíle studia:
Studijní materiály:

Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství

Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství

Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993

Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F2-105
Novák Z.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
Út
místnost T4:D1-366
Papežová S.
09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 366
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2283006.html