Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvářecí nástroje a přípravky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2335005 KZ 4 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Základní data a požadavky na konstrukci nástrojů v oblasti tváření kovů

Požadavky:

Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

1. Základní operace plošného tváření. 2. Vliv technologických podmínek na konstrukci nástrojů. 3. Nástroje pro stříhání. Nástroje pro ohýbání. 4. Nástroje pro tažení. 5. Požadavky na konstrukci postupových nástrojů. 6. Typizace a normalizace v oblasti konstrukce nástrojů. 7. Základní operace objemového tváření. 8. Vliv technologických podmínek na konstrukci nástrojů. 9. Nástroje pro volné kování. 10. Nástroje pro zápustkové kování. Nástroje pro ostřihování a děrování. 11. Nástroje pro protlačování. 12. Volba materiálu nástrojů pro plošné a objemové tváření. 13. Bezpečnost v konstrukci tvářecích nástrojů.

Osnova cvičení:

Návrh konstrukce nástroje pro vybraný výlisek a výkovek. Zadání vstupních parametrů. Rozbor podmínek tváření. Skizza sestavy nástroje. Výkres vybraného detailu. Vyhodnocení konstrukce.

Cíle studia:

Získání základních znalostí v konstrukci nástrojů pro plošné a objemové tváření kovů.

Studijní materiály:

Kotouč a kol.: Tvářecí nástroje, ČVUT 1993; Hellwig,W.: Spanlose Fertigung: Stanzen, Vieweg 2006, ISBN-10 3-528-74042-6; Brjuchanov-Rebelskij: Zápustkové kování I. - III. Praha SNTL 1952 - 1955.

Poznámka:
Další informace:
stránky ústavu 12 133 výpis předmětů
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2280906.html