Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Průmyslová logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2345001 KZ 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy v oblasti průmyslové logistiky. Předmět, obsah, rozdělení a úkoly průmyslové logistiky. Logistické cíle a činnosti ve výrobním procesu. Systémy průmyslové logistiky a jejich koncepce. Technické prvky pro průmyslovou logistiku. Logistika zásobovací, výrobní a distribuční. Doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob.

Požadavky:

Znalost základů projektování výrobních procesů, technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Základní znalosti v oblasti manipulace s materiálem, výrobní logistiky a základů logistiky distribuční a nákupní. Vypracování semestrální práce.

Osnova přednášek:

1. Cíle průmyslové logistiky, činnosti a náklady, definice logistiky a průmyslové logistiky

2. Logistické plánování zdrojů

3. Průmyslová logistika jako integrovaný systém

4. Zásobovací, nákupní a pořizovací logistika

5. Logistika výrobní

6. Základy projektování výrobních procesů a systémů z pohledu výrobní logistiky

7. Prostorová a časová struktura výrobního procesu

8. Manipulace s materiálem ve výrobě

9. Skladování, dopravy a manipulace.

10. Plánování a řízení výroby jako součást výrobní logistiky

11. KANBAN a Just-in-Time

12. Distribuční logistika - horizontální struktura logistického řízení a zásoby

13. Objednací systémy

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky

2. Model logistiky malé výrobní společnosti.

3. Systém ukazatelů pro nákup. Cyklus objednávky a jeho výpočet.

4. Logistický projekt. Výpočet a zhodnocení.

5. Modely zásobování synchronizovaného s výrobou. Strukturní model a bilanční met.

6. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet

Cíle studia:

Seznámit posluchače s moderní metodikou průmyslové logistiky v oblasti logistiky výrobní, distribuční i zásobovací.

Studijní materiály:

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

Poznámka:

(není)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2251806.html