Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilá měření v technologii obrábění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2346008 Z 2 0P+0C+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s nejmodernějšími metodami měření a analýzy řezného procesu, které se v souvislosti s technologií obrábění používají. Bude probírána látka v těchto bodech: princip a účel měření; funkce, sestava a obsluha moderních měřících zařízení; zpracování a interpretace měřených signálů včetně diskuse důsledků pro praxi a možnosti změny pracovních podmínek.

Výuka bude probíhat jak formou teoretického seznámení s problematikou, tak i praktických měření v rámci úloh. Konkrétně se bude realizovat: snímání detailů řezných nástrojů a obrobků (mikroskop, CCD cam), měření integrity povrchu (kontaktní, bezkontaktní drsnost povrchu, mikrotvrdost, tvrdost, zbytková napětí, přesnost), vyvažování a seřizování nástrojů, měření sil při obrábění, měření teplot při obrábění, simulace řezného procesu a predikce a měření samobuzeného kmitání soustavy S-N-O.

Požadavky:

ZT2 - Základy technologie II. - 2343038

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod, seznámení s cíli předmětu, bezpečnost práce.

2. Měření řezných nástrojů - opotřebení břitu I.

3. Měření řezných nástrojů - opotřebení břitu II.

4. Měření řezných nástrojů -upínání, seřízení a vyvážení nástrojů, radiální a axiální házení.

5. Měření obráběcího procesu - řezné síly a výkon.

6. Měření obráběcího procesu - teploty při obrábění.

7. Měření obráběcího procesu - samobuzené vibrace.

8. Simulace obráběcího procesu.

9. Měření obrobku - drsnost povrchu.

10. Měření obrobku - tvrdost, mikrotvrdost, zpevnění povrchu.

11. Měření obrobku - zbytková napětí povrchu.

12. Měření obrobku - tvarová a rozměrová přesnost.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Seznámit studenty s nejmodernějšími metodami měření a zařízeními, které se v technologii obrábění používají. Naučit studenty využívat tato zařízení a s ohledem na praxi správně interpretovat naměřené výsledky.

Studijní materiály:

- Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008

- Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996

- Mádl, J., Experimentální metody v teorii obrábění , ČVUT Praha 1988

- Přikryl, Zdeněk; Musílková, Rosa, Teorie obrábění , Praha : SNTL 1982

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46008
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2251706.html