Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z technologie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2346007 Z 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Seminář je určen na procvičení a upevnění náplně předmětu technologie II. V rámci tohoto předmětu bude možné procvičovat příklady na výpočet technologických podmínek, obrobitelnosti, řezivosti, stanovení Taylorova vztahu. V rámci semináře bude probíráno typové řešení výrobních postupů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod - nástroje, stroje

2. Proces obrábění - síly, příkon, tříska, trvanlivost. Výrobní postup - zadání.

3. Stroje a jejich technologické možnosti. Výrobní postup - volba technologií.

4. Opotřebení, ostření. Výrobní postup - volba polotovaru, stroje.

5. Výrobní proces, průmyslová logistika, PLM Software.

6. Moderní trendy v procesu kontroly výrobků.

7. Metrologie - chyby, odchylky tvaru a polohy, výpočty odchylek. Způsoby měření délek, úhlů.

8. Strojní programování, partprogram. Test.

9. Nástroje. Výrobní postup - nástroje, technologičnost.

10. Řezné podmínky. Výrobní postup - řezné podmínky.

11. Kontrola. Výrobní postup - kontrola součásti.

12. Souhrnný test - ověření znalostí z obsahu semináře.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Doplnění a prohloubení znalostí z látky předmětu Technologie II. Doplňující informace k měřením ve cvičeních. Procvičení příkladů ke zkoušce. Vytvoření vzorového výrobního postupu.

Studijní materiály:
Poznámka:

Výuka začíná již první týden!

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46007
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2251206.html