Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBDP Z 30 30S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Diplomová práce I je stěžejním povinným předmětem v daném studijním oboru a semestru. Jedná se o samostatnou tvůrčí práci studenta, jejíž téma vypisuje katedra na základě návrhu akademického pracovníka FBMI nebo pracovníka ze spolupracující instituce. Diplomová práce se zadává jako jednoroční úkol, zpravidla navazující na Projekt I a II. Pracovník, který téma navrhl (vedoucí diplomové práce) vede práci studenta po celý akademický rok. Současně studentovi doporučuje strukturu povinně výběrových a výběrových předmětů v korelaci s tématem. V zimním semestru (v etapě označované jako Diplomová práce I) se práce soustřeďuje na vlastní originální řešení zadaného projektu a na vypracovávání úvodní části písemného dokumentu. O svém postupu řešení diplomové práce student pravidelně informuje pracovní skupinu na Seminářích k diplomové práci I. Ke konci semestru připraví základní variantu abstraktu diplomové práce v češtině i v angličtině, návrh struktury (obsahu) Diplomové práce a 10 vypracovaných vybraných stran diplomové práce v předepsaném formátu.

Požadavky:

Zápočet udílí vedoucí diplomové práce na základě výsledků studenta dosažených během semestru, tj. za aktivní přístup k řešení diplomního úkolu a kvalitu podkladů prezentovaných na seminářích k diplomové práci.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Student je metodicky veden vedoucím diplomové práce. Pracuje podle dohodnutého harmonogramu a s vedoucím pravidelně konzultuje dosažené výsledky. Zúčastní se seminářů k diplomové práci I, na kterých referuje o postupu řešení diplomního úkolu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vypracování původní diplomové práce.

Studijní materiály:

[1] individuální zadání - v rámci zadání projektu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2248306.html