Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Seminář k diplomové práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBPDP Z 7 4S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Seminář zajišťuje systematickou podporu samostatné tvůrčí práce v rámci první etapy diplomové práce (Diplomová práce I) v magisterském oboru Přístroje a metody pro biologii a medicínu. Z počátku je věnován upřesnění tématu a cílů Diplomové práce a aktualizaci literární rešerše. Student se zúčastňuje pravidelných seminářů a vystupuje prezentacemi dosažených výsledků. Diskutuje o výsledcích svých kolegů.

Požadavky:

Zápočet se uděluje za 80% účast na seminářích, 3 předepsané prezentace, český a anglický abstrakt a 10 úvodních stran DP (vše archivováno v elektronické podobě).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Semináře se konají ve čtrnáctidenních intervalech po dvou hodinách. Detailní program a termíny konání jsou upřesňovány na počátku semestru.

Rámcový program seminářů:

1. Zadání DP, návaznost na projekt a cíle (vedoucí DP). Formální náležitosti DP. Plagiátorství - problém Formuláře zadání.

2. Seminář absolventů mgr. programu.

3. Prezentace zadání a cílů DP.

4. Prezentace výsledků upřesněné literární rešerše, zařazení diplomové práce do kontextu výzkumu v ČR i zahraničí. Předání podepsaných zadání.

5. Prezentace postupu řešení na DP. Formulace problémů.

6. Závěrečný seminář -aktuální výsledky práce na DP.

7. Prezentace úvodních stran diplomové práce. Zápočet.

Cíle studia:

Seminář zajišťuje systematickou podporu samostatné tvůrčí práce v rámci první etapy diplomové práce (Diplomová práce I) v magisterském oboru Přístroje a metody pro biologii a medicínu. Z počátku je věnován upřesnění tématu a cílů Diplomové práce a aktualizaci literární rešerše. Student se zúčastňuje pravidelných seminářů a vystupuje prezentacemi dosažených výsledků. Diskutuje o výsledcích svých kolegů. Na závěr semestru je organizován katederní seminář každého studenta za účasti jeho vedoucího a konzultanta.

Studijní materiály:

Elektronické informační zdroje ČVUT. Brána EIZ ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2248206.html