Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zobrazování magnetickou rezonancí a elektrická impedanční tomografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBZMR KZ 2 2P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku zobrazovacích metod, nukleární magnetické rezonance a elektrické impedanční tomografie. Probírány jsou teoretické základy, principy zobrazovacích metod a jejich využití v klinické praxi s respektováním omezení daných technickými parametry.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

Dostatečná účast na cvičeních - povolena je jedna omluvená absence (potvrzení od lékaře) a úspěšné zvládnutí zápočtového testu, ve kterém budou otázky, na něž budou studenti odpovídat. Počet otázek je 5-15. Některé otázky mohou ale nemusejí mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují složitější početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Za jednotlivou otázku je možné získat buď plný počet bodů, nebo žádný bod. Částečné body či tzv. „půlbody“ se neudělují! Pro udělení zápočtu je nutné získat min. 50% z možného maxima dosažitelných bodů. Hodnocení dle klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod, názvosloví, přehled systémů MRI. Základní principy vzniku, registrace a zpracování signálu při JMR, relaxační procesy a možnosti jejich ovlivnění, tvorba obrazu.

2. Impulsní sekvence spin-echo, její modifikace a praktické využití. Speciální impulsové sekvence a jejich využití při zobrazování konkrétních tkání.

3. HW a SW prostředky pro MRI. Detaily konkrétního systému.

4. Funkční magnetická rezonance a její metody.

5. Vybrané kapitoly JMR systému, charakteristika specializovaných RF cívek.

6. Principy EIT, její diagnostický význam. HW pro EIT.

7. Zpracování signálu z EIT, rekonstrukce obrazu, metody matematického vyhodnocení EIT obrazu ve vztahu k diagnostice.

Osnova cvičení:

1. Základní výpočty v JMR.

2. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

3. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

4. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

5. Numerická simulace procesu vzniku a rekonstrukce JMR obrazu I.

6. Numerická simulace procesu vzniku a rekonstrukce JMR obrazu II.

7. Měření na EIT systému, zpracování dat měřených pomocí EIT.

Cíle studia:

Cílem je ilustrovat základní principy MRI a EIT s návazností na význam a omezení jednotlivých technických parametrů, které mohou ovlivnit kvalitu výstupního obrazu.

Studijní materiály:

1. VYMAZAL, J. Magnetická rezonance nervové soustavy. Radiologické a klinické aspekty. I. Mozkové nádory. Praha : M-diag Publishing, 2006, 156 s.

2. VYMAZAL, J. Magnetická rezonance nervové soustavy. Radiologické a klinické aspekty. II. Epilepsie, neurodegenerativní onemocnění mozku. Praha : M-diag Publishing, 2009, 130 s.

3. GRUNES, R. - ROUBÍK, K. Elekrická impedanční tomografie a její využití v respirační péči. Lékař a technika, 2008, 28:1, s. 42-47.

4. HOLDER, S.D. Electrical Impedance Tomography. Methods, history and applications. Bristol : EoP Publishing, 2005, 256 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2247906.html