Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zobrazovací systémy v nukleární medicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBZSN KZ 2 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled přístrojové techniky v nukleární medicíně s důrazem na základní fyzikální principy, technické provedení, parametry, zpracování dat a specifika použití v klinické praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit vhodnost použití dané techniky pro daný účel.

Požadavky:

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:

P1.Není dovolena žádná absence. Pouze se omlouvají případy nemoci a případy hodné zřetele (pokud možno, vše doloženo).

P2.Na konci semestru, tj. v 10. týdnu se uskuteční zápočtový test, který bude obsahovat do 40 otázek, přičemž u všech otázek je možné označit pouze jednu správnou odpověď. Hodnocení testu bude podle klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Technika v konvenční NM (detektory ionizujícího záření, princip scintilační kamery)

2. Příprava radiofarmak, radiační ochrana v NM

3. SPECT (planární a SPECT studie, zpracování obrazů, rekonstrukce, hybridní kamery SPECT/CT, kalibrace kamer - homogenita, centrum rotace)

4. Exkurze na pracoviště NM

5. PET + hybridní zobrazování PET/CT - PET/MRI + molekulární zobrazování

Osnova cvičení:

1. Ukázka komerčních scintilačních kamer

2. Příklady radiofarmak, příprava, příklady radiační ochrany

3. SPECT - struktura přístroje, zpracování obrazových dat, rekonstrukce

4. Exkurze na pracoviště NM

5. Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Hrazdíra, I. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Neptun, 2004.

[2]Hrazdíra, I., Mornstein, V., Škorpíková, J. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vyd. Neptun, 2006.

[3]Kupka, K. (editor) a kol.: Nukleární medicína. 4. vydání. Jilemnice: Gentiana, 2002.

[4]Ullmann, V. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření, [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

Ústav nukleární medicíny. [online]. C2009-2011, poslední aktualizace 3. 01. 2011 [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW:http://unm.lf1.cuni.cz/

[4]Webový portál PET - SPECT. [online]. C2009-2011 Michal Srna & Pavlína Hojcsková, poslední aktualizace 05/2009 [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/

[5]Oppelt, A. (Ed.): Imaging Systems for MedicalDiagnostics. Siemens Aktiengesellschaft, 2005. 636 s.

[6]Powsner, R.A., Powsner, E.R. Essential Nuclear Medicine Physics (Essentials). 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2006. 216 p.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2247506.html