Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Seminář k diplomové práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBSDP Z 5 4S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Semináře k diplomové práci 1a 2 představují soustavnou podporu projektově orientované výuky v magisterském oboru Přístroje a metody pro biomedicínu. Každý student v tomto oboru má zadánu diplomovou práci, která zpravidla navazuje na řešení projektu v 1. roku magisterského studia. Semináře slouží k vzájemné informovanosti uvnitř pracovní skupiny studentů a upozorňují na metodické postupy a etiku obvyklou ve výzkumu. Semináře jsou organizovány v malých skupinách (cca 10 studentů), konají ve14-denních intervalech. Na každém semináři dostane každý student příležitost diskutovat ke zvolenému tématu semináře a prezentovat své aktuální výsledky a problémy při řešení své diplomové práce.

Požadavky:

80% účast na seminářích. Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminářích a za 3 předepsané prezentace včetně el. verze DP.

Termín pro ?vystoupení nanečisto? bude dohodnut dodatečně, podle programu SZZ.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Kontrola postupu prací na DP ?P1: Upřesnění harmonogramu.

2 .Seminář hosta: Aktualizovaný každý rok.

3. Náhradní termín pro Prezentace P1 (za 2.3. a 9.3.) Individuální konzultace k řešení a přípravě DP

4. Prezentace stěžejních výsledků Specifikace vlastního přínosu

5. Prezentace stěžejních výsledků. Závěr diplomové práce. Porovnání výsledků se zadáním.

6. Náhradní termín pro prezentace P2. Beta verze diplomové práce. Zápočet.

7. SSZ nanečisto. Závěrečný seminář

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2247106.html