Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Aplikace elektromagnetického pole v medicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBAEM Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled aplikací mikrovlnné techniky, interakce VF pole s hmotou, absorpce elmag. pole v biologické tkáni, biologické účinky elektromagnetického pole, hygienické normy, hypertermie, aplikátory pro mikrovlnnou hypertermii, návrh a testování aplikátorů, mikrovlnná neinvazivní termoterapie, perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence cvičení. Vpřípadě dlouhodobé nemoci je třeba domluvit náhradu.

Podmínky zkoušky:

Zkouška je ústní v délce přibližně 30 minut. Obsah zkoušky tvoří náplň přednášek včetně souvisejících kapitol v doporučené literatuře, náplň cvičení a zadaného samostatného studia.

U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky a elektrotechniky v rozsahu prvních tří ročníků oboru BMT.

Osnova přednášek:

1.Přehled aplikací mikrovlnné techniky v lékařství

2.Interakce vysokofrekvenčního elektromagnetického pole s hmotou

3.Biologické účinky elektromagnetického pole, hygienické normy - biosystém jako generátor elektromagnetického pole^

4.Hypertermie, princip a technické vybavení

5.Hypertermické aplikátory - přehled

6.Testování hypertermických aplikátorů

7.Vlnovodné aplikátory

8.Aplikátory s evanescentním videm

9.Aplikátory pro intrakavitární léčbu

10.Aplikátory pro regionální léčbu

11.Modelové výpočty, plánování léčby

12.Mikrovlnná neinvazivní termometrie

13.Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky

14.Klinické výsledky

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratoři, úvod do cvičení.

2. Výpočet veličin EM pole.

3. Implementace 1D numerické simulátoru šíření EM pole v biologické tkáni v prostředí MATLAB (cvičení v počítačové učebně).

4. Měření elektrické vodivosti a permitivity fantomů biologických tkání (laboratorní cvičení).

5. Měření úrovně expozice elektromagnetickým polem, kontrola splnění hygienické normy (laboratorní cvičení).

6. 2D numerické modelování intrakavitárního mikrovlnného aplikátoru v prostředí COMSOL Multiphysics (cvičení v počítačové učebně).

7. Numerický model vlnovodného mikrovlnného aplikátoru v prostředí COMSOL Multiphysics (cvičení v počítačové učebně).

8. Optimalizace geometrie vlnovodného mikrovlnného aplikátoru v prostředí COMSOL Multiphysics (cvičení v počítačové učebně).

9. Testování hypertermických aplikátorů - měření koeficientu odrazu, měření rozložení absorbovaného výkonu ve fantomu biologické tkáně (laboratorní ukázka).

10. 3D Numerické modelování mikrovlnné hypertermie v prostředí COMSOL Multiphysics (cvičení v počítačové učebně).

11. Plánování léčby pomocí numerických simulátorů EM pole (cvičení v počítačové učebně).

12. Mikrovlnná neinvazivní termometrie (cvičení v počítačové učebně).

13. Rozdílové mikrovlnné zobrazování - identifikace mozkové příhody, neinvazivní měření teploty v prostředí MATLAB (cvičení v počítačové učebně).

14. Kontrola laboratorních deníků, udělování zápočtů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikací EM pole v moderní medicíně, zejména v diagnostice a terapii.

Studijní materiály:

[1] J. Vrba, Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. ČVUT Praha 2003.

[2] D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed. Wiley John + Sons, 2004.

[3] R. F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields. McGraw-Hill Book Company, 1961.

[4] Int. Journal of Hyperthermia

[5] http://elmag.org/doku.php/frvs:mer_emise_fot_2011

Poznámka:
Další informace:
Schedule of lectures of 17AMBAEM https://harm.fbmi.cvut.cz/B171/17AMBAEM/lec Schedule of tutorials of 17AMBAEM https://harm.fbmi.cvut.cz/B171/17AMBAEM/tut
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2246606.html