Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Odborná praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBOP Z 5 2XT anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Představení nemocnice, test, projekty ve FN Motol, ARO pro děti, kalibrace analyzátoru plynů PrinterNOx, laser, značení operačních nástrojů, EFA, radioterapie, infúzní technika, dýchací přístroje, ARO, klinika zobrazovacích metod, interní BTK, pediatrie, endoskopie, imunologie, krevní banka, magnetická rezonance, podtlaková terapie, operační sály-anestezie, klinika nukleární medicíny, centrální sterilizace, potrubní pošta, interní BTK, shrnutí praxe.

Požadavky:

Požadavky zápočtu jsou dány prezencí na všech formách odborné praxe s výjimkou vážných důvodů neúčasti hodných zřetele, absolvovaným úvodním testem a dále závěrečným pohovorem o průběhu praxe při závěrečném semináři (shrnutí).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Představení nemocnice, test, projekty ve FN Motol, ARO pro děti, kalibrace analyzátoru plynů PrinterNOx.

2. Laser, značení operačních nástrojů, EFA, radioterapie.

3. Infúzní technika, dýchací přístroje, ARO.

4. Klinika zobrazovacích metod.

5. Interní BTK, pediatrie, endoskopie, imunologie, krevní banka.

6. Magnetická rezonance, podtlaková terapie, operační sály-anestezie, klinika nukleární medicíny.

7. Centrální sterilizace, potrubní pošta, interní BTK, shrnutí praxe (závěrečný seminář).

Cíle studia:

Hlavním cílem je umožnit studentům, aby si mohli ověřit získané vědomosti a dovednosti v klinické praxi pod dohledem zkušených pracovníků na pozici BMT či BMI.

Studijní materiály:

Keith Willson, Keith Ison, Slavik Tabakov: Medical Equipment Management. Series: Series in Medical Physics and Biomedical Engineering. CRC Press, 2013. 344 p. ISBN 9781420099584.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2246306.html