Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Návrh a management projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBNMP KZ 2 1P+1S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

How to apply for a grant project. Types of grant projects. Stages of proposal of the project. Specific requierements of projects. Documentation of the projects. Management, ordering and coordination of the project. Curriculum vitae. Planing and controlling of project realization. Presentation of the project. Team management in project.Sample application.

Požadavky:

The course ends with a graded assessment via semestral work. This work includes filling the virtual grant project application on the theme selected by a student.

The maximal number of points of the project proposal is 100. The project proposal will be evaluated with respect to the grading scale ECTS.

Osnova přednášek:

1. The search of the literature. Motivation and state of the art.

2. What is a grant proposal? Types of grants. Elements of a good proposal. Executive Summary. Statement of Need.

3. Project Description. Writing goals, objectives, outcomes.

4. Budget and instruments and materials specification.

5. Organizational information. Evaluation criteria.

6. Curriculum vitae.

7. Sample grant proposal. Application. Filling out forms.

Osnova cvičení:

1. Selection of the theme of your interest. Perform literature search.

2. Write an application for the research grant on the selected theme - motivation and state of the art.

3. Write an application for the research grant on the selected theme - description of goals, objectives and outcomes.

4. Specify and explain financial budget. Use standard empty forms for grant application available in the Czech Republic in English.

5. Review examples of grant applications.

6. Write professional Curriculum Vitae.

7. Write final virtual grant application.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Judy Termore, Nancy Burke Smith. Grant Writing: A Complete Resource for Proposal Writers. Adams Media 2009

[2] Nancy Burke Smith, Judy Tremore. The Everything Grant Writing Book - 2008

[3] Nancy Burke Smith, E. Gabriel Works. The complete book of grant writing. - 2006

[4] Ellen Karsh. The Only Grant-Writing Book You'll Ever Need - 2010

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2244906.html