Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

System Dynamics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128SDY Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Dalibor Vytlačil
Přednášející:
Dalibor Vytlačil
Cvičící:
Dalibor Vytlačil
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Principy systémové dynamiky. Metody popisu dynamického chování systémů. Metody systémové analýzy. Vliv zpětnovazebních smyček na dynamické chování. Příklady modelů pro řešení reálných problémů. Hry systémové dynamiky.

Požadavky:

Požadavky nejsou

Osnova přednášek:

1.Vysvětlení klíčových slov (systém, objekt, synergie)

2.Systémové řešení problémů

3.Jazyky pro popis systému

4.Metodologie měkkých systémů

5.Úvod do systémové dynamiky

6.Příčinné diagramy, analýza zpětné vazby

7.Prvky modelů systémové dynamiky

8.Návrh modelů, identifikace hranic

9.Modely pro odstraňování vad

10.Modely pro řízení projektů

11.Vysvětlení rozsáhlých webových modelů

12.Model pro správu stavebního fondu

13.Shrnutí

Osnova cvičení:

1.-2. Identifikace a popis systému

3.-4. Cvičení z metodiky měkkých systémů

5.-6. Hra systémové dynamiky I.

7.-8. Hra systémové dynamiky II.

9.-13. Návrh systémového dynamického modelu

Cíle studia:

Pochopit systémový přístup a formulovat model systémové dynamiky pro popis dynamického chování především ekonomických systémů. Navrhnout politiku vedoucí k řešení problému.

Studijní materiály:

J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000

J., Morecroft, Strategic Modelling and Business Dynamics, Chichester: England John Wiley & Sons, 2008

R., J., Madachy, Software process dynamics, Wiley, New Jersey, 2008

D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2220806.html