Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBZMR Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Tomáš Dřížďal, David Vrba
Cvičící:
Ondřej Fišer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku zobrazovacích metod, nukleární magnetické rezonance a elektrické impedanční tomografie. Probírány jsou teoretické základy, principy zobrazovacích metod a jejich využití v klinické praxi s respektováním omezení daných technickými parametry.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

Dostatečná účast na cvičeních - povolena je jedna omluvená absence (potvrzení od lékaře) a úspěšné zvládnutí dvou testů, ve kterých budou otázky, na něž budou studenti odpovídat. Počet otázek je 5-15 (může být realizována kombinace otázek typu ABC, kde je pouze jedna odpověď správně a otevřených otázek). Některé otázky mohou, ale nemusejí mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují složitější početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Za jednotlivou otázku je možné získat buď plný počet bodů, nebo žádný bod. Částečné body či tzv. „půlbody“ se neudělují! Pro udělení zápočtu je nutné získat min. 50% z možného maxima dosažitelných bodů za oba testy dohromady.

Osnova přednášek:

1.Obecný úvod - ukázky, obsah předmětu, cíle, matematické a fyzikální základy, základní pojmy z oblasti zobrazování pomocí MR, polarizace, excitace, precese a relaxace (matematický a fyzikální popis a význam)

2.Principy MR zobrazování, prostorové kódování, gradienty, rozlišení, kontrast, pulzní sekvence, výukové animace

3.MR HW a SW (film o výrobě MR systému)

4.Použití decibelů, náhradní s-parametry, možnosti měření přenosu výkonu, princip vektorového (síťového analyzátoru), zjednodušené blokové schéma RF vysílače a přijímače, příprava na cvičení

5.Problematika cívek pro MR, fyzikální principy, druhy cívek, princip návrhu cívek, příprava na cvičení

6.Funkční zobrazování MR, hybridní zobrazovací systémy s MR, molekulární zobrazování na bázi MR, systémy pro preklinické zobrazování

7.Elektrická impedanční tomografie (EIT)

Osnova cvičení:

1. Základní výpočty v JMR. Numerická simulace procesu vzniku a rekonstrukce JMR obrazu I.

2. Numerická simulace procesu vzniku a rekonstrukce JMR obrazu II.

3. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

4. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

5. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

6. Experimentální lab. úlohy s RF cívkami pro MRI.

7. Měření na EIT systému, zpracování dat měřených pomocí EIT.

Pořadí, počet, ale i zaměření jednotlivých tematických bloků se může změnit zejména v závislosti na dostupnosti technických prostředků používaných při výuce.

Cíle studia:

Cílem je ilustrovat základní principy MRI a EIT s návazností na význam a omezení jednotlivých technických parametrů, které mohou ovlivnit kvalitu výstupního obrazu.

Studijní materiály:

1. VYMAZAL, J. Magnetická rezonance nervové soustavy. Radiologické a klinické aspekty. I. Mozkové nádory. Praha : M-diag Publishing, 2006, 156 s.

2. VYMAZAL, J. Magnetická rezonance nervové soustavy. Radiologické a klinické aspekty. II. Epilepsie, neurodegenerativní onemocnění mozku. Praha : M-diag Publishing, 2009, 130 s.

3. GRUNES, R. - ROUBÍK, K. Elekrická impedanční tomografie a její využití v respirační péči. Lékař a technika, 2008, 28:1, s. 42-47.

4. HOLDER, S.D. Electrical Impedance Tomography. Methods, history and applications. Bristol : EoP Publishing, 2005, 256 s.

Poznámka:
Další informace:
https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pmbzmr
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2210306.html