Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBTVZ ZK 3 2P česky
Přednášející:
Jiří Petráček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura. Rozvody médií (inženýrských sítí - elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví - specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení. Zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Podmínky zkoušky:

Absolutní podmínka:docházka min. 51% na přednáškách

Hodnocení: Vypracování jednoduché studie jednoho projektu.

Při zkoušce: obhajoba studie (20%), zodpovězení dvou otázek (80%) při ústním pohovoru, které budou zaměřeny na technické myšlení a holistický přístup.

Osnova přednášek:

Kótování výkresů, strojírenství, stavebnictví, značení kabelů, rozvaděčů, protipožární ucpávky, požární úseky

Projektové řízení, logistika myšlení, komunikace se zdravotnickým personálem, studie proveditelnosti, zdůvodňování technického řešení

Výkaz výměr, ocenění projektu, projektová dokumentace, legislativa (zákon 268/14Sb. O zdravotnických prostředcích)

Návrh studie proveditelnosti boxu ARO (JIP), uspořádání, rozhodovací kritéria, infuzní technika

Inženýrské sítě ve zdravotnictví, náhradní zdroje, UPS, pohony strojů, soudobost, selekce vypínání ochran

Zobrazovací technika, zdroje ionizujícího záření

Operační sály, zákrokové sály

Stavby ve zdravotnictví - pavilónový typ, monobloky

Podpůrné prostory

Hygienické požadavky

Transport materiálu

JIP, ARO, filtry, hygiena, vzduchotechnika

ZT s měřící funkcí, laboratoře

ZT, optimalizace vybavení provozu a údržba

Sterilizace, rozvody páry, plynů, endoskopy a jejich čistění

Druhy napájení ZT, podmínky provozu

Vzduchotechnika a částice, radioterapie

Struktura oddělení dospělých

Struktura oddělení dětí. Pomocné prostory

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi požadavky z hlediska zajištění funkčnosti zdravotnického zařízení, naučit studenty technickému holistickému přístupu při řešení projektů či problémů, naučit studenty myslet systémově.

Studijní materiály:

[1] Marková, J., Vyoralová, Z.: Technická zařízení budov 40. Umělé osvětlení, elektrorozvody, 5. vydání 2005 ČVUT.

[2]Zvárová, J., Lhotská, L. a kolektiv: Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví, 2010, UK v Praze

[3]Fořtl, Karel: Občanské stavby - stavby zdravotnické, 2. vydání, 2003, ČVUT.

[4] Kopčaj, A.: Spirálový management, 2007, Alfa Publishing

[5] České technické normy, http://www.csni.cz , online, [cit 10-10-2005].

[6]Standardy MZ ČR, http://www.mzcr.cz, online, /cit 10-10-2005/.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2209806.html