Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBPTT ZK 3 2P česky
Přednášející:
Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s přístrojovou technikou používanou v chirurgických oborech a s vybranými terapeutickými přístroji, používanými v různých oborech medicíny. Studenti budou seznámeni s fyzikálními principy přístrojů, bezpečnostními aspekty jejich provozu, včetně vztahu k technickým normám a konkrétním klinickým použitím.

Po absolvování předmětu bude student schopen stanovit technická omezení přístrojů a rizika jejich použití v klinickém provozu

Požadavky:

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu a ani jinou nápovědu. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů oboru BMT.

Z testu je možné získat maximálně 100 bodů, hodnocení dle ECTS (max. 100 bodů):

Osnova přednášek:

1. Biofyzikální základ účinků terapie

2. Chirurgické instrumentárium, sterilizace

3. Přístroje pro miniinvazivní chirurgii a endoskopii

4. Neuromuskulární stimulátory

5. Lipotrypse Extrakorporální rázovou vlnou

6. Terapie světlem - fototerapie, laserová terapie, bioptické lampy

7. Intraaortální balonková kontrapulzace

8. Barokomory

9. Rehabilitační přístroje - (lymfodrenáže, pohybová rehabilitace, trakce a trakční jednotky) - Kudrna

10. Kryoterapeutické jednotky

11. Terapie novorozenců

12. Hemodialyzační přístroje

13. Robotická chirurgie

14. Radioterapeutické a radioizotopové přístroje

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s principy a získat solidní přehled o moderních terapeutických přístrojích užívaných v klinické praxi

Studijní materiály:

[1] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2004

[2] HOZMAN, J., CHALOUPKA, J.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008

[3] WEBSTER, J.G.: Medical Instrumentation. Application and Design. 3. ed. Boston, John Wiley 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2209706.html