Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Mechanické podpory cirkulace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBMPC Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti získávají základní dovednosti v anatomii a fyziologii srdce a nativního vaskulárního řečiště, osvojují si znalosti o mimotělním oběhu, krátkodobých a dlouhodobých mechanických podporách cirkulace, učí se rozdílnost v chování pulsatilního a nepulsatilního krevního toku.

Požadavky:

Úspěšné absolvování závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Srdce, vaskulární řečiště, nativní cirkulace - anatomie, fyziologie.

2. Pulsatilní vs. nepulsatilní krevní tok

3. Mimotělní oběh - obecně

4. Mimotělní oběh - pohled odborníka

5. VA, VV ECMO (veno-arteriální, veno-venozní extrakorporální membranozní oxygenace)

6. VA, VV ECMO - pohled odborníka

7. IABK (intraaortální balonková kontrapulsace)

8. VAD (mechanická srdeční podpora)

9. TAH (mechanická srdeční náhrada)

10. Modelování průtokových a tlakových křivek

11. Nežádoucí příhody na mechanických podporách cirkulace

12. Mechanická komprese hrudníku

13. Inovace, nové trendy

14. Diskuze, zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v nově se rozvíjejícím interdisciplinárním oboru na pomezí biomedicínckého inženýrství, kardiologie a kardiochirurgie. Mechanické srdeční podpory se využívají u nejzávažnějších forem srdečního selhání refrakterního na farmakologickou léčbu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2209406.html