Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Práce s programovými prostředky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPPP KZ 2 2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí takových programových nástrojů, které bude student během svého studia moci využívat. Student se seznámí jak s nástroji pro platformu MS Windows, tak i pro UNIX (Linux). Problém přenositelnosti datových souborů, hranice slučitelnosti tvořené standardizovanými formáty. Práce se soubory XML, HTML a PDF a nástroje pro obrazovou i technickou dokumentaci. Úvod do OS UNIX, úvod do administrace a konfigurace programového vybavení. Techniky programování skriptů pod OS UNIX, tvorba maker v prostředí MS Office, popř. v rámci jiného ekvivalentního nástroje a též problematika instalace SW.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: získání minimálně 50 průběžných bodů ze 100 za řešení cvičebních úloh.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Technický pohled na platformu PC, současné parametry a běžná periferní zařízení

2. Přehled systémových vlastností OS MS Windows XP a Windows Vista, instalace systému a ovladačů, instalace nutných systémových doplňků (firewall, antiviru, atd.)

3. Přehled systémových vlastností GNU/Linux s X/Windows systémem , instalace systému a ovladačů, možnosti automatické aktualizace, zabezpečení systému.

4. Srovnání desktopových systémů MS-Windows, K-Desktop a GNOME z pohledu uživatele.

5. Nastavení systémových služeb GNU/Linux, napojení na síť s MS Windows, SAMBA server a klient.

6. Konfigurace a testování FTP serveru, možné zabezpečení.

7. Konfigurace a testování NFS serveru, připojování vzdálených svazků.

8. Použití Remote Desktop, vzdálená X relace, Telnet a ssh

9. Přenostitelné datové formáty pro výměnu obrazové a textové informace. XML, HTML, PDF, ODF, PNG atd.

10. Multiplatformní kancelářské aplikace, projekt Open Office.

11. Muliplatformní grafické aplikace

12. Multiplatformní síťové aplikace, WWW klinet a e-mailový klient.

13. Multiplatformní vývojové nástroje pro vývoj softwarových systémů

14. CAD Software pro podporu vývoje Hardware

Cíle studia:

Praktické úlohy zaměřené na instalaci, konfiguraci,správu a ovládání programového vybavení pod OS Windows a OS Linux, důraz bude kladen na schopnost samostatně pracovat s informačními zdroji a dovést zadanou úlohu do funkčního stavu.

Studijní materiály:

Výukové materiály pro tento předmět jsou zveřejněny prostřednictvím e-learningového systému na adrese <a href="https://skolicka.fbmi.cvut.cz">https://skolicka.fbmi.cvut.cz</a>

[1] Kameník: Příkazový řádek v Linuxu, ComputerPress, 2011

[2] Nemeth a kol.: Linux - Kompletní příručka administrátora, ComputerPress, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2182106.html