Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBFY3 KZ 2 1P+1L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17ABBFY3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17ABBFY2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět navazuje na předměty Fyzika 1 a Fyzika 2. Zabývá se vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Obsahem předmětu je problematika mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací. První část je zaměřena na základy akustiky, ultraakustiky a aplikace ultrazvukového vlnění v technice, biologii a lékařství. Druhou část poté tvoří základy elektromagnetické a geometrické teorie optického záření.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních (maximálně 2 omluvené absence) a vypracování seminární práce na zadané téma (hodnocení 0-20 bodů bude započítáno do výsledku zkoušky).

Zkouška - podmínkou je zápočet. Zkouškový písemný test ve 14.týdnu semestru se bude skládat z osmi otázek po deseti bodech pokrývajících probranou látku. Do celkové známky bude započítán výsledek testu (maximálně 80 bodů) a seminární práce (maximálně 20 bodů).

Osnova přednášek:

1.Mechanické vlnění, základy akustiky

2.Ultrazvuk a jeho aplikace

3.Elektromagnetické vlnění - optické záření

4.Základy vlnové optiky

5.Základy geometrické optiky

6.Vlastnosti optických přístrojů

7.Lasery, speciální partie optiky

Osnova cvičení:

1.Mechanické vlnění, základy akustiky

2.Ultrazvuk a jeho aplikace

3.Elektromagnetické vlnění - optické záření

4.Základy vlnové optiky

5.Základy geometrické optiky

6.Lasery, speciální partie optiky

7.Test

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Studenti budou seznámeni s problematikou mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací.

Studijní materiály:

[1] F.Krupka, L.Kalivoda: Fyzika. SNTL/ALFA 1989

[2] J.Obraz: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL, 1984.

[3] Ensminger.D, Stulen F.B.: Ultrasonics. CRC Press, 2009.

[4] Cheeke J.D.N.: Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves. CRC Press, 2002.

[5] J.Fuka, B.Havelka: Optika. SNTL, 1961

[6] M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Oxford, Pergamon, 1993

[7] B. E. A. Saleh a M. C. Teich: Základy fotoniky,

Matfyzpress 1994.

-Studijní materiály budou aktuálně zařazeny na začátku semestru.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2177106.html