Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Práce s programovými prostředky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPPP KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Seznámení s moderními programovými prostředky v prostředí MS Windows a GNU/Linux - kancelářské aplikace, zpracování a vizualizace experimentálních dat, grafická prezentace, komunikace a využití informačních služeb sítě Internet. Vybraná témata předmětu jsou sladěna se sylabem mezinárodně uznávaného konceptu testování počítačových znalostí a dovedností ECDL (European Computer Driving Licence). Část studijních materiálů je připravena též v elektronické podobě astudenti mohou průběžně využívat metodu blended e-learning.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: získání minimálně 50 průběžných bodů ze 100 za řešení cvičebních úloh.

Osnova přednášek:

Předmět neobsahuje přednášky.

Osnova cvičení:

1. Základní principy uživatelského rozhraní počítače, pojem operační systém, aplikační programy, data. Operační systémy

MS Windows, Linux - uživatelský pohled.

2. Operační systém MS Windows z pohledu uživatele, základní správa systému

3. Operační systém Linux z pohledu uživatele, základní správa systému

4. Základní aplikace v prostředí MS Windows a Linux - MS Office a OpenOffice I: zpracování textu

5. Základní aplikace v prostředí MS Windows a Linux - MS Office a OpenOffice II: tabulkové kalkulátory

6. Základní aplikace v prostředí MS Windows a Linux MS Office a OpenOffice III: prezentace

7. Základní aplikace v prostředí MS Windows a Linux IV: e-mail a web

8. Základní aplikace v prostředí MS Windows a Linux V: zpracování obrazové a technicke dokumentace (MS Visio, MS

OpenOffice Draw, Gimp aj.)

9. Nástroje pro technické výpočty a simulace I: Matlab, Simulink

10. Nástroje pro technické výpočty a simulace I: Mathematica, Maple

11. Sdílení dokumentů a dat - běžné formáty (pdf, HTML, dbf, CSV, XML)

12. Zadání praktické úlohy

13. Řešení praktické úlohy a zpracování technické zprávy (dokument, technická grafika, prezentace)

14. Dokončení, odevzdání a obhajoba úlohy, zápočet.

Cíle studia:

Rutinní ovládání běžných uživatelských programů v prostředí MS Windows a GNU/Linux, seznámení s možnostmi blended e-learning. Vybavení studentů znalostmi potřebnými pro volitelné testování dle standardu ECDL.

Studijní materiály:

Veškeré výukové materiály pro tento předmět jsou zveřejněny prostřednictvím e-learningového systému na adrese<a href="https://skolicka.fbmi.cvut.cz">https://skolicka.fbmi.cvut.cz</a>

[1] Fejtová M., Chábera J, Jančařík A.: S počítačem do Evropy. Computer Press 2004

[2] Kolektiv autorů: SuSe Linux Professional - uživatelská příručka. Novell Press 2006

[3] Franců M.: Jak zvládnout testy ECDL.ComputerPress 2004

Poznámka:
Další informace:
Veškeré výukové materiály pro tento předmět jsou zveřejněny prostřednictvím e-learningového systému na adrese<a href="https://skolicka.fbmi.cvut.cz">https://skolicka.fbmi.cvut.cz</a>
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2169706.html