Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBSPT Z,ZK 4 1P+1L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Fyzikální chemie (17PBBFCH)
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Jakub Ráfl, Karel Roubík
Cvičící:
Václav Ort, Jakub Ráfl, Šimon Walzel
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V LS 2022/2023 JE PŘEDMĚT SPOJEN SE F7PBBSPT A AKTUÁLNÍ MATERIÁLY JSOU K DISPOZICI TAM.

Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace, vědomí, vnitřního prostředí a jejich řízení. Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP. Krevní plyny, jejich měření a interpretace výsledků. Modelování průtokových soustav, parametry a vlastnosti modelů. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů. Přístroje pro monitorování a podporu krevního oběhu. Diluční metody. Lůžkové monitory. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO a JIP. Komplexní vybavení ARO a JIP.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady. 2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících. Případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů oboru BMT.

Hodnocení předmětu dle ECTS (max. 100 bodů):

Úkoly z laboratorních cvičení: 5 bodů, semestrální test: 15 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu. Absolvování semestrálního testu není podmínkou pro získání zápočtu.

Osnova přednášek:

1. Význam termínu „anesteziologie a resucitační péče“. Základní fyziologické parametry, základní terminologie. Popis stavu pacienta. Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace, vědomí a vnitřního prostředí. Krevní plyny, analýza, interpretace a analyzátory krevních plynů.

2. Popis průtokových soustav - oběhová soustava respirační systém. Mechanické parametry biologických a technických soustav, jejich vlastnosti, určování a význam pro praxi. Modely a modelování průtokových soustav.

3. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

4. Nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

5. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů.

6. Přístroje pro monitorování a podporu krevního oběhu. Diluční metody (termodiluce, LiDCO, PiCCO), pulsní oxymetry, lůžkové monitory apod.

7. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO a JIP.

Osnova cvičení:

Úvod do ventilační techniky. Organizace cvičení, zakončení předmětu.

2. Experimentální měření průtočného odporu.

3. Experimentální měření poddajnosti.

4. Elektroakustická analogie a jeji použití

5. Automatizované měření průtočného odporu

6. Automatizované měření poddajnosti.

7. Umělý pacient, připojení ventilátoru a anestetického přístroje, monitoring životních funkcí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přístrojovým vybavením jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení nemocnic. Jedná se o přístroje podporu životních funkcí, zejména ventilace, dále o monitory fyziologických veličin, anesteziologické přístroje a jejich části a další vybavení.

Studijní materiály:

[1] Pachl J., Roubík K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Karolinum, Praha, 2003.

[2] Roubík, K.: Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace. Technická univerzita v Košicích (Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta), Košice, 2006.

[3] Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007.

[4] West, J. B.: Respiratory Physiology: The Essentials. (7th ed.). Lippincott Williams and Wilkins, 2004.

[5] Davis, P. D., Kenny, G. N. C: Basic Physics and Measurement in Anaesthesia. (5th ed.). Butterworth-Heinemann, 2003.

[6] Dostál, P., et al.: Základy umělé plicní ventilace. (2. vyd.). Maxdorf, Praha, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Roubík K.
Ráfl J.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:A-008
Ort V.
Walzel Š.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...
místnost KL:A-008
Ort V.
Walzel Š.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2169506.html