Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Laboratorní technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBLT Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie (17PBBBCH)
Fyzikální chemie (17PBBFCH)
Garant předmětu:
Přednášející:
Martina Turchichová
Cvičící:
Kateřina Dunovská, Iveta Horáčková, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předchozí znalosti posluchačů z oblasti fyzikální chemie, biochemie a elektrotechniky a představuje jim metody práce a instrumentaci v biochemické a klinické laboratoři. Studenti budou seznámeni s principy jednotlivých metod, s jejich aplikacemi v lékařské medicíně a s jejich technickými aspekty. Studenti budou seznámeni s novými trendy lékařských stanovení, jako je např. imunoanalýza, hmotnostní spektrometrie a POCT stanovení.

V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené.

Absolvování vstupních testů ke cvičením alespoň na 60 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně jedno cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení.

Úspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah přednášek i cvičení. Klasifikační stupeň se určuje dle platné klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Principy bioanalytických metod a klinická diagnostika

2. Optické metody I

3. Optické metody II

4. Elektrochemické metody

5. Elektrochemické metody ve vyšetření krevních plynů

6. Biosenzory a automatizace

7. Elektromigrační metody

8. Genetické techniky

9. Imunochemické metody

10. Membránové procesy

11. Centrifugace a extrakce

12. Chromatografie I

13. Chromatografie II

14. Hmotnostní spektrometrie

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři. Příprava pufrů, principy statistického vyhodnocení laboratorních výsledků

2. Spektrofotometrické stanovení koncentrace bílkovin.

3. Stanovení titračních křivek aminokyselin a vodivost ultračisté vody

4. Agarosová elektroforéza

5. Elektrochemické techniky měření koncentrace rozpuštěných plynů

6. Gelová chromatografie

7. Simulace detekce HIV metodou ELISA

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se s principy používaných bioanalytických metod a s jejich aplikacemi v klinické biochemii, pochopit specifika práce s biologickým materiálem v laboratořích a osvojit si práci podle návodu a postupy zpracování výsledků laboratorních metod.

Studijní materiály:

1. Klouda, P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

2. Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky biochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2006.

3. Galuszka, P., Luhová, L.: Laboratorní technika pro biochemiky. Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2005.

4. Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011.

5. Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2004.

6. Mikkelsen, S. R., Cortón, E.: Bioanalytical Chemistry. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2004.

7. Arneson, W., Brickell, J.: Clinical Chemistry - A Laboratory Perspective. F. A. Davis Company, Philadelphia 2007.

8. Gauglitz, G., Vo-Dinh, T.: Handbook of Spectroscopy. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.

9. Günzler, H., Williams, A.: Handbook of Analytical Techniques. Wiley & Sons, Inc. Hoboken 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-4
Turchichová M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
Út
místnost KL:A-007
Dunovská K.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2169106.html