Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manufacturing Systems Design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E341004 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Teorie a metodika projektování technologických, časových a prostorových struktur výrobních systémů. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy a metodikou projektování výrobních systémů s ohledem na jejich pružnost, produktivitu a kvalitu výroby. Dále pak seznámení posluchačů s problematikou komplexního projektování výrobních systémů v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Posluchači budou seznámení moderními metodami průmyslového inženýrství a štíhlé výroby.

Požadavky:

Znalosti z předcházejících technologických předmětů.

Osnova přednášek:

1. Úvod do projektování výrobních systémů

2. Technologické projektování, prvky a funkční vazby, dekompozice výrobních systémů

3. Rozbor vstupních dat pro návrh projektu výrobního systému, využití principu modulového projektování

4. Metody předem stanovených časů

5. MTM, REFA

6. Využití metod předem stanovených časů pro zvyšování produktivity

7. Kapacitní propočty - kvantifikace zdrojů výrobního zařízení, kvantifikace pracovních sil, výrobních ploch

8. Sklady, jejich funkce, manipulace s materiálem, metody pro rozbor materiálových toků

9. Kapacitní plánování

10. Řízení výroby, Supply chain management, SW

11. Automatizace skladu, průmysl 4.0, VR ve skladech

12. Specializace

13. Štíhlá výroba, Průmysl 4.0

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky.

2. Zadání, technologický postup výroby, volba polotovaru

3. Stanovení výrobních a nevýrobních časů (TA, TB, TC)

4. Kapacitní propočty strojů, zaměstnanců, pracovišť, pomocné a obslužné činnosti

5. Ideální rozmístění do nové dispozice - metody rozmístění pracovišť

6. Rozmístění výrobního zařízení do stávající dispozice - přepravní výkon

7. Logistika výrobního závodu

8. Digitalizace podniku - úvod do modelování

9. Plant Simulation - rozmístění zařízení a simulace materiálových toků

10. Plant Simulation - logistika

11. Plant Simulation - sklady

12. Plant Simulation - zpracování projektu

13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet

Cíle studia:

Seznámit posluchače s technicko-organizačními zásadami a metodickými pokyny pro technologické projektování výrobních systémů.

Studijní materiály:

- Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.

- Zelenka, A. Král, M. : Projektování výrobních systémů ( učebnice ).Vydavatelství ČVUT - 1995.

- Zelenka, A., Preclík, V. ,Haninger, M., : Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta ). Vydavatelství ČVUT 1993.

- Zelenka, A. Preclík, V., : Racionalizace výroby - skripta. Vydavatelství ČVUT 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2128906.html