Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fundamentals of Simulation Methods

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E163078 Z 5 1P+3C anglicky
Garant předmětu:
Martin Barták
Přednášející:
Martin Barták, Vojtěch Zavřel
Cvičící:
Martin Barták, Vojtěch Zavřel
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Úvod do počítačových simulací používaných v technice prostředí. Přehled dostupných softwarových nástrojů.

Požadavky:

Předběžné požadavky nejsou.

Osnova přednášek:

Subsystémy v prostředí budov a jejich interakce, softwarové simulační nástroje, chování neklimatizované místnosti, střední radiační teplota, ukazatele tepelné pohody, přenos tepla a vlhkosti ve stavební konstrukci, charakteristiky zasklení, šíření škodlivin ve vnitřním ovzduší, proudění v místnostech, integrovaná simulace budov

Osnova cvičení:

Simulace teploty vzduchu v neklimatizované místnosti, výpočet střední radiační teploty, hodnocení tepelné pohody, kondenzace vlhkosti ve zdivu, výpočet solárních charakteristik zasklení, koncentrace CO2 v místnosti, počítačová mechanika tekutin, integrovaná simulace budov.

Cíle studia:

Teoretické poznatky a praktické dovednosti v oboru simulací budov a systémů vytápění, větrání a klimatizace.

Studijní materiály:

Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.

Malkawi A., Augenbroe G. (eds.) Advanced building simulation. Spon Press, New York 2003. ISBN -415-32123-9. 252 s.

Hensen J.L.M., Lamberts R. Building performance simulation for design and operation.Spon Press, London 2011. ISBN 978-0-415-47414-6. 507 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2118106.html