Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fundamentals of Alternative Energy Sources

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162023 KZ 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Matuška
Přednášející:
Tomáš Matuška
Cvičící:
Tomáš Matuška
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Principy a základy využití alternativních zdrojů energie. Sluneční energie. Tepelná čerpadla. Využití biomasy.

Požadavky:

Základy tepelné techniky.

Absolvování předmětu Základy vytápění

Osnova přednášek:

Sluneční energie. Fototermální přeměna slunečního záření. Solární kolektory. Solární tepelné soustavy kapalinové - návrh, bilancování. Prvky solární soustavy a jejich návrh. Tepelná čerpadla a jejich prvky. Topný faktor oběhu TČ. Provozování tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo). Návrh zdrojů nízkopotenciálního tepla. Energetické využití biomasy. Druhy biomasy (rostlinná, živočišná, odpadní). Termochemická přeměna fytomasy (suché procesy). Spalování a spalovací zařízení.

Osnova cvičení:

Geometrie slunečního záření. Účinnost a výkon solárního kolektoru. Návrh plochy solárního kolektoru pro přípravu TV a vytápění, bilance zisků. Oběh tepelného čerpadla v diagramu p-h. Návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo (vrt, zemní kolektory, čerpací studna, odpadní vzduch). Návrh tepelného čerpadla pro dané podmínky (tepelná ztráta objektu, teplotní spád otopné soustavy atd.). Dimenzování úložiště biomasy.

Cíle studia:

Získání teoretického přehledu o způsobech využití alternativních zdrojů energie a základů navrhování aplikací s AZE.

Studijní materiály:

Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.

Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.

Matuška, T.: Alternativní zdroje energie, ČVUT 2010. Učební podklady na internetu.

Poznámka:
Další informace:
http://www.fsid.cvut.cz/~matustom/aze.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:A1-306
Matuška T.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Matuška T.
10:45–11:30
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 306

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2117806.html