Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fundamentals of Sanitary Installations

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161560 Z,ZK 5 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Roman Vavřička
Přednášející:
Roman Vavřička
Cvičící:
Roman Vavřička
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Zásady pro řešení zásobování vodou a plynem a pro odvádění odpadních vod u objektů bytových a objektů občanské vybavenosti.

Požadavky:

Znalost témat: Vytápění. Větrání.

Osnova přednášek:

Vliv instalací na dispoziční řešení a na architekturu. Návrh vnitřního vodovodu, připojení objektů na veřejný vodovod. Návrh vnitřní kanalizace, přípojky. Splaškové vody, dešťová kanalizace. Návrh vnitřního plynovodu, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké. Plynové spotřebiče.

Osnova cvičení:

Vodovodní síť - výpočet potřeby vody, výpočet vnitřního vodovodu, příklady napojování a vedení vnitřního vodovodu. Ohřev teplé vody - výpočet potřeby TV, návrh cirkulačního potrubí. Veřejná kanalizace - návrh stok, příklady projektování a připojování objektů na veřejnou kanalizaci. Vnitřní kanalizace - návrh vnitřní kanalizace, návrh odvodnění střech. Plynárenské sestavy - návrh plynové přípojky, návrh a umístění plynoměrů a regulátorů tlaku plynu. Plynové spotřebiče - návrh plynových spotřebičů, návrh kouřovodů.

Cíle studia:

Získání znalostí a dovedností v oblasti aplikací základních principů technických zařízení budov se zaměřením na rozvody plynu, vodovodu a kanalizace.

Studijní materiály:

[1] Bystřický, V., Pokorný, A.: Technické zařízení budov - A. Vydavatelství ČVUT. 2006. 205 s. ISBN 80-01-02716-3.

[2] Nestle, H. a kol.: Příručka zdravotně technických instalací. Sanitärtechnik Fachkunde - Verlag Europa-Lehrmittel 2001. Vydavatelství Europa-Sobotáles. Praha 2003. 480 s. ISBN 80-86706-02-8.

[3] Vrána, J. a kol.: Technická zařízení v praxi. Vydavatelství Grada. 2007. 332 s. ISBN 978-80-247-1588-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2117606.html