Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Engineering Psychology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E375009 KZ 3 1P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V kurzu se studenti seznámí s vybranými poznatky inženýrské psychologie a kognitivní vědy a budou je, ve vzájemné tvůrčí diskusi, integrovat v smysluplný celek. Kromě seznámení studentů se zajímavými tématy moderními vědy a techniky (například deterministický chaos, emergentismus, holonické a multiagentní systémy a velmi mladá vědní disciplína Cognitive Science), půjde také o vytvoření prostoru pro uvažování o vědeckých a technických problémech napříč jednotlivými obory a výklad zachytí též jejich vzájemnou integraci. V neposlední řadě také rozšíří technické uvažování o člověka. Završením předmětu bude seznámení s moderními teoriemi vědy a jejich kritické zhodnocení.

Požadavky:

Vypracování zpráv z laboratorních měření + závěrečný test.

Osnova přednášek:

1.Základy inženýrské psychologie (vznik, principy, aplikační oblasti).

2.Obecná psychologie - Kognice I (čití, vnímání, paměť)

3.Obecná psychologie - Kognice II (pozornost, myšlení, představivost, řešení problémů)

4.Obecná psychologie - Emoce (plygraf, kontrola vigility)

5.Operátorské řízení I (teorie požadavků a zdrojů)

6.Operátorské řízení II (měření reakčních časů)

7.Dopravní psychologie (měření reakčních časů v kognitivní a emoční zátěži, analýza mimiky řidiče)

8.Metodologie výzkumu v IPS

9.Úvod do Kognitivní vědy

10.Psychologie v AI (PCP, psychosémantika)

11.Bionika (ontologický posun, biokybernetika)

12.Kreativita a inovace

13.Vizualizace informací

14.Laboratorní experiment v psychologii

Osnova cvičení:

LAB 1. Negative Afterimage - Emmert Law Verification

LAB 2. Evaluation of the Different Kinds of Indicators

LAB 3. Reaction Time (RT) Measuring

LAB 4. Fechner Law Verification

LAB 5. Weber Law Verification

LAB 6. Measuring of the Electro Dermal Activities (EDA)

LAB 7. Influence of the Being on the Telephone to the Driving

LAB 8. Haptic Sensibility

LAB9. Voice analysis

LAB10. Divided attention

Cíle studia:

Seznámit studenty s vybranými teoriemi psychologie využitelnými v oblasti techniky a informatiky.

Studijní materiály:

viz poznámka

http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/index_EN.php

Poznámka:

Classes together with E376009

Další informace:
http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/index_EN.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2114806.html