Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Microelectronics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141092 Z,ZK 4 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů, vstupní a výstupní obvody - napěťové a proudové přizpůsobení, D/A a A/D převodníky, kódování, komunikační linky a protokoly, elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku, aplikace mikroprocesorových systémů

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.

Osnova přednášek:

1. Základní typy logických obvodů a jejich vlastnosti. Kombinační logika.

2. Sekvenční logika, asynchronní a synchronní log. obvody, registry, čítače a časovače. Programovatelné logické obvody.

3. Architektura mikroprocesorových systémů, CPU, registry, paměti. Reprezentace čísel v mikroprocesorových systémech, kódování.

4. Vstupní/výstupní obvody mikroprocesoru, napěťové a proudové přizpůsobení signálů. Ochrana proti přepětí, galvanické oddělení, elektromagnetická kompatibilita

5. D/A a A/D převodníky. Proudová smyčka. Komunikační linky (RS232, RS484, RS422, CAN) a protokoly, IrDA přenos signálu.

6. Elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku.

7. Aplikace mikroprocesorových systémů

Osnova cvičení:

Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody - ukázka

Výkonové výstupy elektronických obvodů. Optron, relé, SSR.

Analogové vstupy a výstupy μP systémů

Programovatelné relé, PLD Easy relé, Siemens LOGO

Konverze úrovní, komparátor, tvarování signálu, časovač

Měřící ústředny na bázi PC-lab karet LabView

Cíle studia:
Studijní materiály:

Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství

Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství

Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993

Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2100906.html