Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programming for Web

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371087 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

This subject presents advanced programming of WWW pages. Basic knowledges of HTML and XHTML are required and repeated at the first lecture. An introduction to Cascade Style Sheets (CSS) is included. Client-side programming in JavaScript is explained with an active use of intensive computations and object oriented programming. In order to apply database techniques, server-side programming in PHP is explained simultaneously combining XHTML, JavaScript, and PHP. Project-based learning will be applied in this course with concrete application on some free web server.

Požadavky:

Full (at least 75%) seminar presence on seminars and successful projects are needed.

Osnova přednášek:

1.Free-web servers, Internet free services. Repetition of basic html tags. Basic file formats - pdf, tex, graphics - jpeg, gif, archives - zip, tar, tgz.

2.html, xhtml, xml. Czech language encoding - CP1250, ISO-8859-2, unicode (UNI8 a UNI16). Greek symbols in html.

3.dhtml, styles (css), plug-ins, images

4.Forms - post, get. Form submitting

5.Javascript - forms with scientific calculations, variables, functions

6.Javascript - absolute allocation, div, ebeny handlers onmouseover and onclick

7.Javascript - objects

8.php and its relation to perl, python, C and BASIC. Basic principles of PHP programming.

9.php - get and post methods, transfer formats

10.php - calculations, functions, procedures, server files processing.

11.php - graphs, libraries of applications

12.SQL, MySQL functions and their use in php programming

13.Advanced Web projects, client - server applications, server - server relations

14.Apache and MySQL installation, configuration files and their setting with stressing good and safe functions.

Osnova cvičení:

1.Web server user account, simple html page.

2.Greeks, symbols and indexes on web pages.

3.Use of styles, css batches and files.

4.Introduction of individual projects.

5.Javascript - forms, calculations, variables, functions.

6.Javascript - allocation of images, event handlers, onmouseover, onclick

7.Javascript - objects

8.Basic programming in php.

9.php - use of get and post

10.php - calculations, functions, procedures, server files.

11.php - scripts archives

12.SQL, MySQL functions

13.Work on projects

14.Work on projects, classification of projects

Cíle studia:
Studijní materiály:

Recommended Internet resources

Poznámka:

Vyučováno společně s E375002

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2097106.html