Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Applied Optics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E362503 KZ 4 2P+1.5C+0.5L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s funkcí základních optických přístrojů a ukazuje jejich aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Oko a vnímání, charakteristiky, vady.

2. Mikroskop: Abbéův, stereo, konfokální, štěrbinová lampa

3. Mikroskop: polarizační, fluorescenční, interferenční kontrast, fázové předměty

4. Kolimátor, autokolimátor. Pozorovací dalekohledy, periskop, triedr. Zaostřovací mechanismus.

5. Zrcadlové dalekohledy, astronomické dalekohledy.

6. Montáže astronomických dalekohledů. Velké teleskopy, segmentová zrcadla.

7. Vady zrcadlové optiky, korekce. Katadioptrické systémy.

8. Optické soustavy s proměnnými parametry (zoom).

9. Fotoaparát - prvky a stavba, typy

10. Fotoaparát - objektivy, systémy automatického zaostřování

11. Systémy barev, skládání barev.

12. Projektory, barvodělící soustavy.

Osnova cvičení:

Příklady a laboratorní cvičení k přednášeným tématům. Exkurze na hvězdárnu.

Cíle studia:

Porozumět principům základních optických přístrojů, aplikovat znalosti při laboratorních úlohách a osvojit si techniky měření na těchto přístrojích.

Studijní materiály:

Bumbálek J.: Základy technické optiky, ČVUT, 1995

Keprt E.:Teorie optických přístrojů, Universita Palackého v Olomouci, 1965

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2086806.html