Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Měřící metody a technika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
622MMT KZ 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Geodetické základy v ČR, principy mapování, chyby geodetických měření, úhlová, délková a výšková měření, zaměřování a vytyčování, fotogrammetrie, vysokorychlostní kamery, měření zrychlení při dynamických procesech v dopravě.

Požadavky:

základy laboratorního měření, zásady projektování pozemních komunikací, základy CA aplikací, souřadné systémy, algoritmizace, zpracování dat na PC

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřícími metodami užívanými v rámci geodézie, se zaměřováním místa dopravní nehody, typy a využitím měřící a záznamové techniky v rámci analýzy dopravních nehod.

Studijní materiály:

Šachl, J., Šachl, J., Schmidt, D., Mičunek, T., Frydrýn, M.:Analýza nehod v silničním provozu, 2. doplněné vydání, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, říjen 2008

Švec M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2084106.html