Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Aerodynamics of Ventilation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161083 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Martin Barták
Přednášející:
Martin Barták
Cvičící:
Martin Barták
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Aplikace poznatků z mechaniky tekutin v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním vzduchu v prostoru a potrubím.

Požadavky:

Základy mechaniky tekutin.

Osnova přednášek:

Proudění nestlačitelné tekutiny, kinematika a deformace částice tekutiny, potenciální proudění, Eulerovy rovnice, Bernoulliova rovnice, Navierovy-Stokesovy rovnice, turbulence, Reynoldsovy rovnice, proudění ve větraném prostoru, experimentální metody.

Osnova cvičení:

Statický tlak v budově, proudění vzduchu potrubím, střední rychlosti, potenciální proudění, odsávání od průmyslových van, proudění v mezní vrstvě, volný proud, stěnový proud.

Cíle studia:

Znalost a schopnost prakticky aplikovat principy mechaniky tekutin ve větrání.

Studijní materiály:

Hemzal, K. Aerodynamika větrání. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02398-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2077206.html