Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17DOLL ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Funkce dopravy v logistických systémech. Metody optimálního řízení a alokace hmotných toků na logistickém řetězci. Úloha a funkce informačních toků v logistických systémech. Vytváření logistických informačních, diagnostických a rozhodovacích systémů. Logistické technologie založené na optimalizaci dopravy na logistickém řetězci. Problém optimalizace logistických řetězců. Propustnost složitých dopravních sítí. Propustnost prvků dopravních sítí s deterministickým a stochastickým vstupem dopravních jednotek. Propustnost prvků dopravních sítí v prostředí chaosu. Kongesce na dopravních sítích. Metody optimalizace práce dopravních sítí. Optimalizace dopravní cesty. Rozložení dopravních proudů na dopravních sítích. Řešení vztahů mezi dopravci a uživateli dopravy na logistickém řetězci. Logistická obsluha území.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2057706.html