Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FPV Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Struktura pevných látek, krystalová mříž, poruchy mříže, dynamika a transportní jevy, tenké povlaky, vlastnosti povlaků, nanotechnologie.

Požadavky:

Znalosti pojmů Schrödingerova rovnice, vlnová funkce. Řešení Schrödingerovy rovnice pro vodíkový atom. Znalost řešení základních tvarů obyčejných diferenciálních rovnic. Znalost krystalových struktur. Základní znalosti ze statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na rozšíření základních poznatků z fyziky pevných látek, na které se naváže v druhé polovině semestru novými poznatky v oboru fyziky povrchů.

Studijní materiály:

Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985

J. C. Anderson, K. D. Leaver, P. Leevers, R. D. Rawlings: Material Science for Engineers, 5th Edition, Nelson Thornes Ltd, London 2003

R.C. Dorf (ed.), The Engineering Handbook, CRC Press LLC, 2000

R.F. Bunshah (ed.), Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2057206.html