Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování pro operační systém Android

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-AND Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět uvede studenty do programování pro mobilní zařízení postavené na operačním systému Android. Studenti se seznámí s jeho architekturou, SDK a naučí se vytvářet mobilní aplikace s pomocí Android API včetně návrhu uživatelského rozhraní.

! Vzhledem k vysokému počtu zájemců o předmět, bude před samotným zápisem nutné podstoupit test studijních předpokladů. Toto se týká všech studentů, kteří si předmět předběžně zapsali. Termín testu bude stanoven ke konci zimního semestru!

Požadavky:

OOP, Programování v jazyku Java (silně doporučeno), volitelně programování v jazyku Kotlin (např. předmět BI-KOT)

Osnova přednášek:

1. Základní součásti aplikace - vlastnosti systému, Android projekt, Android manifest

2. Životní cyklus Activity - ukládání stavu, Intent, back stack

3. Fragmenty - životní cyklus, ukládání stavu; AndroidX, druhy resources

4. Pokročilejší prvky UI - layouty, Toolbar, 9-patch, stylování

5. Pokročilejší práce s widgety - vytvoření vlastního View, druhy drawables

6. Architecture Components - ViewModel, LiveData

7. Seznamy - RecyclerView, ViewPager

8. Repository - Room, persistence dat, SQLite

9. Google služby - Google Play Services, Firebase

10. Práce na pozadí - Service, Job Scheduler, notifikace, Doze režim

11. Intenty a Brodcast - pokročilejší parametry Intentů, Brodcast receiver, Intent filters

12. Nasazení aplikace - příprava release APK, Proguard, best practices

Osnova cvičení:

1. Základní součásti aplikace - vlastnosti systému, Android projekt, Android manifest

2. Životní cyklus Activity - ukládání stavu, Intent, back stack

3. Fragmenty - životní cyklus, ukládání stavu; AndroidX, druhy resources

4. Pokročilejší prvky UI - layouty, Toolbar, 9-patch, stylování

5. Pokročilejší práce s widgety - vytvoření vlastního View, druhy drawables

6. Architecture Components - ViewModel, LiveData

7. Seznamy - RecyclerView, ViewPager

8. Repository - Room, persistence dat, SQLite

9. Google služby - Google Play Services, Firebase

10. Práce na pozadí - Service, Job Scheduler, notifikace, Doze režim

11. Intenty a Brodcast - pokročilejší parametry Intentů, Brodcast receiver, Intent filters

12. Nasazení aplikace - příprava release APK, Proguard, best practices

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Reto Meier, „Professional Android 4 Application Development“, Wrox, 2018, ISBN: 978-1-1181-0227-5 (vždy nejnovější vydání)

2. Mark L. Murphy, „The Busy Coder's Guide to Android Development“, CommonsWare, 2018, ISBN: 978-0-9816780-0-9 (vždy nejnovější vydání)

3. Android Developer Guides - https://developer.android.com/guide/

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-AND

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-AND
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2056806.html