Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Modelování logistických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17MOSL ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Metody a postupy pro analytickou identifikaci dynamických systémů. Simulace jako metoda analýzy dynamických systémů s využitím sledování chování počítačového modelu. Dynamická simulace jako nástroj plánování, návrhu optimalizace a reengineeringu výrobních, logistických či obslužných procesů. Softwarový balík SIMUL8 jako integrované prostředí pro práci s modely pro dynamickou diskrétní simulaci procesů. Simulace reálné nebo plánované funkce a zatížení systému. Výběr optimální varianty řešení na základě výsledků simulace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2046206.html